Westie Elevage & Toilettage

Tomio & Liberty (fille de Valentin)

 

4 garçons!!

 

 

 

 

 

 

 

Tomio et Floppy

 

2 petites filles ;-)

 

 

 

 

Tomio x Juta (fille de Bazil)

 

 

 

Tomio & Nissa

 

Tomio BILA AMFORA x SNOWDRIFTER Nissa (petite-fille de Valentin & arrière petite-fille de Bazil)

24/08/2017 

 

 

 

 

Tomio & Okita